ป้ายกำกับ: เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 35 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลพระแสง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลพระแสง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มกราคม 2567

โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 53 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page