ป้ายกำกับ: แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 76 อัตรา

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2567

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา

เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2567

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลแวงน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page