ป้ายกำกับ: แพทย์แผนไทย

อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา

อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม 4 อัตรา

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพรหมคีรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลพรหมคีรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลวิภาวดี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลวิภาวดี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มกราคม 2567

โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มกราคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page