ผู้เขียน: admin

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักวิชาการขนส่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักวิชาการขนส่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคนครัว

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคนครัว ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมางาน ตำแหน่งงานวิชาการสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมางาน ตำแหน่งงานวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-18 มิถุนายน 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2567

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2567

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ สาขาหาดใหญ่/สงขลา/สตูล 4 อัตรา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ สาขาหาดใหญ่/สงขลา/สตูล 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2567

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page