ป้ายกำกับ: ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 มกราคม 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 2-5 มกราคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาขาวิชาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาขาวิชาอังกฤษ ตั้งแต่ 15-21 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 8-21 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครครูพิเศษสอน (สาขาพลศึกษา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครครูพิเศษสอน (สาขาพลศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page