ป้ายกำกับ: นักจิตวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-29 เมษายน 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่ 9 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 38 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครพนักงานช่วยงานชั่วคราว 5 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครพนักงานช่วยงานชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2567

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page