ป้ายกำกับ: นักรังสีการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลเชียงดาว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงดาว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 94 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 94 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-27 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลดงเจริญ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลดงเจริญ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 32 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page