ป้ายกำกับ: นักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 3 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา ตั้งแต่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2567

โรงพยาบาลแม่จริม รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลแม่จริม รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page