ป้ายกำกับ: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 8 อัตรา ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 กรกฎาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 57 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2567

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 123 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page