ป้ายกำกับ: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2567

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-30 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-19 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 13 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page