ป้ายกำกับ: วังทอง

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 เมษายน 2567

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 8 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 ธันวาคม 2566

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการเรียนการสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

โรงพยาบาลวังทอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤษภาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page