ป้ายกำกับ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคนครัว

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคนครัว ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

บก.ปทส. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

บก.ปทส. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 330 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 330 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2567

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักการภารโรง

สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2566

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 200 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 200 อัตรา ตั้งแต่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฏาคม 2566

โรงพิมพ์ตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

โรงพิมพ์ตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2566

กองบังคับการตำรวจจราจร รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กองบังคับการตำรวจจราจร รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-27 มิถุนายน 2566

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 8 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page