ป้ายกำกับ: แพทย์แผนจีน

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2567

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลหันคา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลหันคา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2567

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 กันยายน 2566

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2566

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 สิงหาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านแพทย์แผนจีน)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านแพทย์แผนจีน) ตั้งแต่วันที่ 10-25 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง 39 อัตรา

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page