ป้ายกำกับ: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่ 21 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 91 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 91 อัตรา ตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 84 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-24 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 เมษายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 104 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 เมษายน 2566

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page