ป้ายกำกับ: ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page