ป้ายกำกับ: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 32 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 32 อัตรา ตั้งแต่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลเสิงสาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลเสิงสาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 78 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลเมืองเวียง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เทศบาลตำบลเมืองเวียง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page