ป้ายกำกับ: ลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2567

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 เมษายน 2567

เรือนจำกลางอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถิติ

เรือนจำกลางอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

โครงการชลประทานอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โครงการชลประทานอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 เมษายน 2567

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2567

สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2567

โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page