ป้ายกำกับ: ลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลค้อวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2567

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2567

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9-14 มิถุนายน 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

แขวงทางหลวงจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2567

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 2 อัตรา

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page