ป้ายกำกับ: เวชกิจฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 52 อัตรา

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลดอนสัก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลดอนสัก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2567

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2567

โรงพยาบาลโนนศิลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลโนนศิลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 93 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page