ป้ายกำกับ: เวชกิจฉุกเฉิน

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2566

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 652 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 652 อัตรา ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 26 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25- 29 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง 62 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page