ป้ายกำกับ: กองทัพอากาศ

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2567

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567

กองบิน 56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบิน 56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2567

กองบิน 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้

กองบิน 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ ตั้งแต่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 96 อัตรา

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2567

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2567

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2567

โรงเรียนการบิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา

โรงเรียนการบิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มกราคม 2567

กองบิน 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

กองบิน 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2567

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 ธันวาคม 2566

กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page