ป้ายกำกับ: กองทัพอากาศ

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2567

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2567

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2567

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

กองบิน 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

กองบิน 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2567

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2567

กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 22 มีนาคม – 1 เมษายน 2567

กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้

กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 136 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 136 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2567

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page