ป้ายกำกับ: บรรณารักษ์

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 63 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบรรณารักษ์)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบรรณารักษ์) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 116 อัตรา

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 116 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2566

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 18-21 กันยายน 2566

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2566

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 กันยายน 2566

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 44 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 44 อัตรา ตั้งแต่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านช้าง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านช้าง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page