ป้ายกำกับ: บรรณารักษ์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

สพม.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 อัตรา

สพม.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 49 อัตรา

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-25 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2567

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพิจิตร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2567

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2567

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page