ป้ายกำกับ: ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองหนองสำโรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

เทศบาลเมืองหนองสำโรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลทับมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา

เทศบาลตำบลทับมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ […]

เทศบาลเมืองนาสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลเมืองนาสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ รับสมัครลูกจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ รับสมัครลูกจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page