ป้ายกำกับ: เจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 17-26 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2567

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2566

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 41 อัตรา

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page