ป้ายกำกับ: นักจิตวิทยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา(ปริญญาตรี)

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา(ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566

ศาลจังหวัดทุ่งสง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ศาลจังหวัดทุ่งสง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตำแหน่ง 38 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2566

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 16 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2567

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

ศาลจังหวัดเกาะสมุย รับสมัครนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดเกาะสมุย รับสมัครนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2566

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 348 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 348 อัตรา ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566

สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา

สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 94 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 94 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลสระใคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลสระใคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2566

ศาลจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page