ป้ายกำกับ: นักจิตวิทยา

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2567

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 102 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 102 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

ศาลจังหวัดปากพนัง รับสมัครนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

ศาลจังหวัดปากพนัง รับสมัครนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-22 เมษายน 2567

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคล 2 อัตรา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2567

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

ศาลจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page