ป้ายกำกับ: พนักงานราชการครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2567

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน สกร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน สกร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page