ป้ายกำกับ: พนักงานราชการครู

สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2566

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรศาสตร์

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม 2566

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2566

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566

สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป 11 อัตรา

สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page