ป้ายกำกับ: พุนพิน

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

กองบิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2566

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำเหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำเหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ตั้งแต่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 17-27 ตุลาคม 2566

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2566

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน 2566

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2566

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 กันยายน 2566

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2566

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2566

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนวัดหัวเตย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนวัดหัวเตย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page