ป้ายกำกับ: พุนพิน

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 99 อัตรา

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา ตั้งแต่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 24 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งคนงาน

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งคนงาน ตั้งแต่วันที่ 23-26 มกราคม 2567

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page