ป้ายกำกับ: ศรีราชา

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โรงเรียนศรีราชา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2567

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 33 อัตรา

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2567

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ 27 อัตรา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ 27 อัตรา ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 2567

โครงการชลประทานชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

โครงการชลประทานชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page