ป้ายกำกับ: ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 51 อัตรา

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 51 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2566

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 116 อัตรา

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 116 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ประจำกองกลาง 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ประจำกองกลาง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,328 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,328 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2566

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 81 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 81 อัตรา ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2566

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ตั้งแต่วันที่ 5-25 กรกฎาคม 2566

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2566

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page