โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

คุณสมบัติอื่นๆ
– หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
– หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page