ป้ายกำกับ: พยุหะคีรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2567

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2566

ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page