ป้ายกำกับ: พยุหะคีรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2566

ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กันยายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page