ป้ายกำกับ: อรัญประเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2566

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page