ป้ายกำกับ: กองทัพบก

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 23 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 23 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 25 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

มณฑลทหารบกที่ 25 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2567

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page