ป้ายกำกับ: นักวิชาการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 45 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 อัตรา

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2566

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเกษตร

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 5 อัตรา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-6 ตุลาคม 2566

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่งหลายอัตรา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน 2566

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร (ปริญญาตรี)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 กันยายน 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตําแหน่งนักเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page