ป้ายกำกับ: นักสังคมสงเคราะห์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 5 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2567

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครพนักงานช่วยงานชั่วคราว 5 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครพนักงานช่วยงานชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 2 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2557

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ศาลจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 22 วัดปากบ่อ รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 22 วัดปากบ่อ รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนคราภิบาล รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC)

โรงพยาบาลนคราภิบาล รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC) ตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 35 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page