ป้ายกำกับ: บางละมุง

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2567

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม 2567

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (คนพิการ)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (คนพิการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกฎหมายการเดินเรือ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2566

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 อัตรา

เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

ศาลจังหวัดพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ศาลจังหวัดพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2566

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 288 อัตรา

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 288 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครงานช่วยปฏิบัติงานด้านนักสังคมสงเคราะห์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครงานช่วยปฏิบัติงานด้านนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page