องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

โรงเรียนวัดรังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชา

โรงเรียนวัดรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 เมษายน 2566

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 6 อัตรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2566

โรงเรียนเทียมนครวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนเทียมนครวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน 2566

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2566

อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม

อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 เมษายน 2566

โรงเรียนแก่งคอย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนแก่งคอย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานการคลัง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2566

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page