หมวดหมู่: ภาคเหนือ

ศาลจังหวัดเชียงคำ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากร 2 อัตรา

ศาลจังหวัดเชียงคำ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากร 2 อัตรา ตั้งแต่ 1 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 เมษายน 2566

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 5 พฤษภาคม 2566

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2566

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2566

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2566

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-26 เมษายน 2566

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2566

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร ตั้งแต่วันร์ที่ 27-30 มีนาคม 2566

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 3 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานธุรการ – การเงิน – บัญชี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานธุรการ – การเงิน – บัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2566

สำนักงาน พมจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงาน พมจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 50 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page