ป้ายกำกับ: กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครช่วยปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครช่วยปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านด้านการจัดเก็บข้อมูล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านด้านการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (ส่วนกลาง)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (ส่วนกลาง) ตั้งแต้วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 34 อัตรา (ส่วนภูมิภาค)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 34 อัตรา (ส่วนภูมิภาค)ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2566

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2556

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 7 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 34 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page