หมวดหมู่: สอบทหาร-ตำรวจ

โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2567

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 42 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2567

กองบิน 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

กองบิน 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2567

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

บก.ปทส. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

บก.ปทส. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page