ป้ายกำกับ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งลูกจ้าง 3 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งลูกจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page