ป้ายกำกับ: วิศวกรไฟฟ้า

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 จำนวน 5 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 54 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 54 อัตรา ตั้งแต่ 25 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 44 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 44 อัตรา ตั้งแต่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 129 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 129 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2566

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2566

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ 6 อัตรา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 224 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2566

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 129 อัตรา และอัตราสำรองจำนวน 6 ตำแหน่ง

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 129 อัตรา และอัตราสำรองจำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-22 กรกฎาคม 2566

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page